Arbeidsrecht

Ons kantoor beschikt over een langjarige ervaring met arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Deskundige advocaten kunnen u met hun juridische kennis bijstaan onder andere door het opstellen van arbeidsovereenkomsten, huishoudelijk reglement, internet en social media protocol en advies hieromtrent.

Voorts staan wij u bij in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, via UWV, kantonrechter of middels het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. Tijdig juridisch advies is in het arbeidsrecht van groot belang, met name op het gebied van ontslag, ziekte en bedrijfsovername.

Ook met u loonvorderingen, vragen omtrent de WWZ, onder andere de transitievergoeding, het afspiegelingsbeginsel, etc. bent u bij ons in goede handen.