Nieuws

 

Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft in een recent arrest in Kort Geding korte metten gemaakt met de uitleg van een werkgever over de inhoud van het meest door werkgevers  gebruikte concurrentiebeding.

Lees meer...

Per 1 juli 2015 zijn de belangrijkste wijzigingen op basis van de wet WWZ in werking getreden. Een noviteit is de transitievergoeding. Deze verplicht een werkgever om bij ontslag van een werknemer een vergoeding te betalen wanneer het dienstverband op de datum van beëindiging van het contract 2 jaar of langer heeft geduurd.

Lees meer...